Četvorstvo Nine Vukčević

Četvorstvo Nine Vukčević

Od vremena kada je u zapadnoj kulturi slika namjenjena prevashodnoili isključivo gledanju, institucija posmatrača najdublje je ugrađena u logiku slikarstva. Mnogi posmatrači slažu se sa Renoarom ,, da slika mora da bude prijatna stvar, vesela i lijepa, da lijepa.” Raul Difi je jednom rekao: ,, Moje oči su stvorene da brišu ono što je ružno”. […]

Mijene smrti i života

Mijene smrti i života

Mjesec simboliše periodičnost, obnovu, preobražaj, rast i zbog mijena, a vrt dobija kosmička, metafizička i mistična značenja. Iz ovog simboličkog areala umjetnica Nada Kažić naziva novi ciklus radova MIJENA – VRT koji se sastoji iz četiri grupe instalacija i objekata : MIJENA – VRT I, MIJENA – VRT II, MIJENA – PUPOLJAK, MIJENA – CRNI […]

Likovna sjećanja na teatar

U podgoričkoj galeriji “Pizana” otvorena izložba “Plakat- Skladište uspomena” Samostalna izložba Parovi…i oni drugi umjetnice Milke Vujović nedavno je otvorena u podgoričkoj galeriji Pizana. U okviru izložbe predstavljene su slike u tehnici ulja na platnu sa detaljima u pozlati nastale u posljednje tri godine. Kako i sam naziv izložbe govori, izložene su slike na kojima […]

Nagradili Jovana Mrvaljevića

Crnogorski slikar Jovan Mrvaljević ovogodišnji je lauerat nagrade “Mladi umjetnik”, koju dodijeljuje Crnogorsko udruženje galerista. Kako nas je obavijestila vlasnica galerije “Pizana” Ljiljana Milošević, predsjednik CUG, o nagradi su odlučivali predsjednik žirija akademik Olga Perović, te članovi Nataša Nikčević, istoričar umjetnosti, i Draško Tiodorović, vlasnik galerije “Tiodorović”. Ceremonija dodjele održana je na Rijeci Crnojevića.   […]

Antivreme

Jedan od ljudskih, iskonskih, eshatoloških strahova je popustio: čovek se više ne boji da će se izgubiti u prostoru. Ali, to olakšanje praćeno je pojačanjem drugog straha: osećanjem izgubljenosti u vremenu. To je misao koja se javlja u svesti posmatrača pred slikama Momčila Macanovića (1966) u podgoričkoj galeriji “Pizana”. Izgleda da je savremenom umetniku, za […]

Autopsija urbanih prostora

Slikarstvo Romana Đuranovića su u ranoj fazi bili gotovo dvodimenzionalni urbani prostori fikcije sa karikaturnim likovima u nepredvidivim situacijama i atmosferom neobične teatralnosti. Bila su to platna humornog i ironičnog duha, žanr scene jasnog narativnog iskaza na urbanoj pozornici, bez određenih koordinati. Likovi su zaticani u nekoj lapidarnoj uzaludnosti ili prostodušnoj opčinjenosti pukim poziranjem. Svaki […]

Renesansa – san o lijepom

Budući da je renesansna umjetnost svoj vrhunac doživjela u djelima čiji su tvorci duboko pripadali neoplatoničarskim uvjerenjima, po kojima je ljepota vidljivog svijeta, a iznad svega ljudska ljepota, odraz božanskog u materijalnom svijetu, naziv ove izložbe, nametnuo se sam po sebi, kao logičan uvod u njen smisao. Definisanje samog pojma – lijepo, s aspekta relevantnih […]

Potraga za nedokučivim

LIKOVNA UMJETNOST: IZLOŽBA “RENESANSA – SAN O LIJEPOM” GALERIJE “PIZANA” U BUDVANSKOJ CRKVI SANTA MARIJA U okviru likovnog programa XXII Festivala “Grad teatar Budva”, renomirana galerija “Pizana” iz Podgorice, prezentirala je u crkvi Santa Marija u Budvi, grupnu izložbu mlađih crnogorskih umjetnika, pod nazivom “Renesansa – San o lijepom”. Koncept izložbe, proistekao je iz programskog […]

Crnogorski slikari u Americi

PODGORIČKA “PIZANA” NA SAJMU U MAJAMIJU Pogorička galerija “Pizana” predstaviće likovnoj kritici i publici na jednom od najvećih svjetskih sajmova umjetnosti djela crnogorskih slikara srednje generacije – Momčila Macanovića, Romana Đuranovića, Biljane Keković, Igora Rakčevića, Svetlane Dragojević, Sonje Đuranović, Slobodanke Rićko Mićunović… Od 5. do 9. decembra sajam “Art Bazel” gostuje u Majamiju u SAD. […]

1 2