ART CONSULTING

 

U našoj galeriji rade edukovani, veoma iskusni poznavaoci umjetnosti, dizajna i vizuelnih komunikacija koji za Vas traže i jedinstvena djela. Pizana se ne bavi samo estetskim uređivanjem prostora, već omogućava adekvatno pozicioniranje i osnaživanje Vašeg brenda.

Galerija Pizana ponosi se višedecenijskim prisustvom na crnogorskoj, regionalnoj i svjetskoj umjetničkoj sceni. Od svog nastanka do danas, galerija Pizana stekla je reputaciju ozbiljne i pouzdane kulturne institucije koja promoviše isključivo visoko kvalitetnu umjetnost. Dosljednost u ovakvoj viziji, osigurala je kontinuiranu saradnju galerije sa najznačajnim umjetnicima iz Crne Gore i regiona.

Riznica Pizane broji mnoga značajna slikarska, vajarska i grafičarska ostvarenja. Mnoštvo stilova i formata, ujedinjenih kvalitetom, garantuju da ćete naći idealno djelo – bilo da obogaćujete Vaš lobi, apartman, restoran, kancelariju ili ljetnju baštu.

Galerija Pizana prati pažljivo osmišljeni proces koji podrazumijeva: istraživanje publike, definisanje Vaše ciljne grupe, analiziranje Vašeg ličnog ukusa, selekciju konkretnih umjetničkih djela i promociju novouređenog prostora. Osoblje Pizane uvijek je na raspolaganju i postaraće se da budete aktivno uključeni u svaki dio procesa i da, na kraju dana, ponosno uživate u sopstvenoj oazi lijepog, baš po Vašoj mjeri.