Milka Vujović

Rođena 24. oktobra 1965. u Podgorici;

1984. upisuje Nastavnički fakultet u Nikšiću;

1985. upisuje Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek grafika;

1987. diplomira na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću;

1990. diplomira na Fakultetu primanjenih umetnosti u Beogradu;

1990. upisuje postdipomske studije na FPU u Beogradu;

1991. postaje član ULUCG ( Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore);

1993. magistrira na FPU, na odseku grafika;

1994. – 1997. angažovana je u svojstvu obdarenog lica na FPU;

Od 1998. radi kao vanredni profesor na FPU, za predmet Grafičke tehnike na Odseku zidno slikarstvo i Odseku konzervacija i restauracija.

2006. postaje član ULUS-a

NAGRADE

1990. Posebna pohvala ULUPUDS 1990. Plaketa “Zlatno pero Beograda”, I Međunarodni bienale ilustracije 1999. Počasna diploma, II Međunarodni bienale grafike malog formata, Kluž, Rumunija 2005. Beograd,Prva nagrada, Beogradska Mini-art scena

SAMOSTALNE IZLOŽBE

1990. Budva, galerija “Donatello” ( grafike )

1991. Beograd, galerija “Gal” ( grafike )

1993. Podgorica, galerija “Umjetnički paviljon” ( grafike )

1993. Beograd, galerija “Grafički kolektiv” ( grafike )

1993. Petrovac, galerija “Crvena komuna” ( grafike )

1993. Tivat, galerija “Buca” ( grafike )

1994. Beograd, galerija “Paleta” KBC ( slike i crteži )

1995. Podgorica, galerija “Centar savremene umjetnosti Crne Gore” ( slike )

1995. Herceg Novi, galerija “Josip Bepo Benković” ( slike )

1996. Kotor, galerija “Stari grad” ( slike )

1996. Tivat, galerija Dom VJ ( slike )

1997. Beograd, galerija “Grafički kolektiv” ( grafike i slike )

2000. Podgorica, galerija “Centar” ( grafike )

2001. Nova Gorica, Slovenija, galerija “Artes” ( grafike )

2002. Podgorica, galerija “Umjetnički paviljon” ( slike )

2007.Beograd, galerija “Singidunum” ( slike )

2007. Starčevo, Dom kulture ( grafike )

2007. Beograd, galerija “Kalimegdanska tvrđava” ( grafike )

2009. Podgorica, galerija “Most” ( slike )

KOLEKTIVNE IZLOŽBE: Srbija, Crna Gora, Francuska, Poljska, Belgija, Japan, Malezija, Rumunija, Rusija, Mađarska, Grčka, Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Švedska