Slobodanka Rićko Mićunović

Diplomirala na Kulturološkom fakultetu na Cetinju, odsjek slikar konzervator, 1990. godine.

Studijski boravi u Cite des Arts International, Pariz, 2007. godine.

Član je likovne grupe Art crtique, od 2007. godine.

Član ULUCG-a.

Izlagala samostalno i na grupnim izložbama (Podgorica, Lion, Herceg Novi, Cetinje).