Svetlana Dragojević

Svetlana Dragojević (Kotor – Crna Gora, 1968). Odsek slikarstva završila je 1990. na Fakultetu restauracije i konzervacije u Cetinju i u istom gradu diplomirala na Likovnoj akademiji – odsek slikarstva 1992. godine. Nakon toga odlazi na studijski boravak u London do 1998, a 2004. odlazi na studijski boravak u La Valetu na Malti. Izlagala je na više grupnih i samostalnih izložbi.