Sonja Đuranović

Sonja Đuranović je rođena 1967. godine.

Završila je Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju.

Izlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Član je ULUCG od 1997. godine.