Četvorstvo Nine Vukčević

Četvorstvo Nine Vukčević

Od vremena kada je u zapadnoj kulturi slika namjenjena prevashodnoili isključivo gledanju, institucija posmatrača najdublje je ugrađena u logiku slikarstva. Mnogi posmatrači slažu se sa Renoarom ,, da slika mora da bude prijatna stvar, vesela i lijepa, da lijepa.” Raul Difi je jednom rekao: ,, Moje oči su stvorene da brišu ono što je ružno”. […]

Read More
Mijene smrti i života

Mijene smrti i života

Mjesec simboliše periodičnost, obnovu, preobražaj, rast i zbog mijena, a vrt dobija kosmička, metafizička i mistična značenja. Iz ovog simboličkog areala umjetnica Nada Kažić naziva novi ciklus radova MIJENA – VRT koji se sastoji iz četiri grupe instalacija i objekata : MIJENA – VRT I, MIJENA – VRT II, MIJENA – PUPOLJAK, MIJENA – CRNI […]

Read More