Mijene smrti i života

Mijene smrti i života

KORAK metal, promjenljive dimenzije, 2017.

Mjesec simboliše periodičnost, obnovu, preobražaj, rast i zbog mijena, a vrt dobija kosmička, metafizička i mistična značenja. Iz ovog simboličkog areala umjetnica Nada Kažić naziva novi ciklus radova MIJENA – VRT koji se sastoji iz četiri grupe instalacija i objekata : MIJENA – VRT I, MIJENA – VRT II, MIJENA – PUPOLJAK, MIJENA – CRNI VRT. Amalgam smrti i života je centralna tema ciklusa.

 Nada Kažić

U objektima MIJENA – PUPOLJAK, njihova univerzalna simbolika označava ih kao novi izdanak, zametak, bujanje, rast, život… Oblik pupoljka transponovala je spajajući dva srpa između kojih je intervenisala delikatnom, najtanjom žicom, koja formira linearno prostorne strukture u “prazninama” objekta.

Metalni djelovi upotrebljenih, odbačenih predmeta, starih i do sto godina u njenoj projekciji dobijaju sasvim druga simbolička značenja. Bez obzira koliko na prvi pogled predmeti asociraju na smrt, mutira im energiju u ono što se zove život. Takvo spajanje suprotnosti karakteristično je i za njene ranije radove. Metalni djelovi nađeni su u okruženju gdje živi i imaju duh genius loci. Takođe, njeno djetinstvo ima vezu sa ovim predmetima koji su se skupljali kao odbačeni, kao trag prošlih vremena. Formalizacija je redukcijom udaljena od standardnog oblika da bi se formirali, kako je govorio Blok, „predjeli nade”.

Tako zamišljeni objekti (više njih) se postave na zid i struktuiraju fine sjenke kojima se izmještaju značenja rada. Sjenke su u tom ključu istančane, gradirane „površine” koje projektuju promjenljivost, ambivalentnost, zalelujanost tog svijeta. Tako se stvaraju mala ostrva života, gdje je htjela da dotakne ustrojstvo mikro i makrokosmosa u kojem je život i smrt njihov spoj, odrednica stvarnosti. Mreža asocira na paukovu, najtanjih niti koje su ranjive i na najmanji dodir. Potka od niti u suprotnosti je sa grubim ramom od metala (srpova).

 

MIJENA; VRT I metal, promjenljive dimenzije, 2017.

Za radove iz ciklusa MIJENA – VRT I i MIJENA – VRT II birala je kose, odbačene predmete i izvršila njihovu transformaciju od onih kojima se trava kosi u one koji su joj poslužili kao konstitutivna i konotativna jedinica za gradnju monumentalnih vlati trave, promišljeno nasuprot spontanom, red nasuprot neredu, svjesno nasuprot nesvjesnom , bujanje, rast nasuprot otkosu, život nasuprot smrti. Postupak je sljedeći u radu MIJENA – VRT I ukrštala je po dvije kose, sličnih dimenzija gdje su krakovi neka vrsta središta iz kojih izbija prazan prostor. U grupi radova MIJENA – VRT II jedan je objekat situiran poput lepeze. U drugom su ta krila skupljena tek kao nagovještaj pokreta, dok u trećem ima praznina koje podsjete memento mori.

metal, promjenljive dimenzije, 2017.

Četvrtu instalaciju iz ovog ciklusa čini MIJENA – CRNI VRT, čiji formalni dijelovi su monumentalna skulptura od tri i po metra i mnoštvo malih koje uslovno možemo nazvati trnjem.To trnje izaziva nelagodnost, nanosi bol, pa zašto ne reći i strah. Savijeni metalni dijelovi otvaraju i zahvataju prostor. Za to mnoštvo malih skulptura umjetnica je inventivno našla naziv, kao i za čitav ovaj ciklus radova jer „riječ ili slika je simbolična kada sadrži nešto više od očigledna i izravna značenja. Ona ima jedan širi, „nesvjesni“ vid, koji nikad nije tačno određen, ni potpuno razjašnjen, ističe C.G. Jung u knjizi „Čovjek i njegovi simboli“ i objašnjava zašto ih koristimo: „Zato što postoji bezbroj stvari izvan dosega ljudskog poimanja, mi stalno upotrebljavamo simbolične nazive kako bismo predočili pojmove koje ne možemo ni odrediti ni potpuno shvatiti.“

Tretman površine i fakture je ekspresivan, ponegdje delikatan, što nagovještava da je riječ o umjetnici koja osjeća i zna kako i koliko treba djelovati na materijal. Njeni radovi nisu samo vizuelni fenomeni već zahtijevaju i tjelesni odnos gledaoca sa objektima što je najekpslicitnije na posljednjoj izložbi.

Nataša Nikčević

**Preuzeto iz kataloga Nade Kažić ,,Mijena” u izdavaštvu JU Muzeji i galerije Podgorice iz decembra 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *