Mr. Milka Vujović

Rođena 24. oktobra 1965. u Podgorici; 1984. upisuje Nastavnički fakultet u Nikšiću; 1985. upisuje Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek grafika; 1987. diplomira na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću; 1990. diplomira na Fakultetu primanjenih umetnosti u Beogradu; 1990. upisuje postdipomske studije na FPU u Beogradu; 1991. postaje član ULUCG ( Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore); 1993. magistrira na FPU, na odseku grafika; 1994. - 1997. angažovana je u svojstvu obdarenog lica na FPU; Od 1998. radi kao vanredni profesor na FPU, za predmet Grafičke tehnike na Odseku zidno slikarstvo i Odseku konzervacija i restauracija. 2006. postaje član ULUS-a


NAGRADE


1990. Posebna pohvala ULUPUDS 1990. Plaketa "Zlatno pero Beograda", I Međunarodni bienale ilustracije 1999. Počasna diploma, II Međunarodni bienale grafike malog formata, Kluž, Rumunija 2005. Beograd,Prva nagrada, Beogradska Mini-art scena

SAMOSTALNE IZLOŽBE


1990. Budva, galerija "Donatello" ( grafike ) 1991. Beograd, galerija "Gal" ( grafike ) 1993. Podgorica, galerija "Umjetnički paviljon" ( grafike ) 1993. Beograd, galerija "Grafički kolektiv" ( grafike ) 1993. Petrovac, galerija "Crvena komuna" ( grafike ) 1993. Tivat, galerija "Buca" ( grafike ) 1994. Beograd, galerija "Paleta" KBC ( slike i crteži ) 1995. Podgorica, galerija "Centar savremene umjetnosti Crne Gore" ( slike ) 1995. Herceg Novi, galerija "Josip Bepo Benković" ( slike ) 1996. Kotor, galerija "Stari grad" ( slike ) 1996. Tivat, galerija Dom VJ ( slike ) 1997. Beograd, galerija "Grafički kolektiv" ( grafike i slike ) 2000. Podgorica, galerija "Centar" ( grafike ) 2001. Nova Gorica, Slovenija, galerija "Artes" ( grafike ) 2002. Podgorica, galerija "Umjetnički paviljon" ( slike ) 2007.Beograd, galerija "Singidunum" ( slike ) 2007. Starčevo, Dom kulture ( grafike ) 2007. Beograd, galerija "Kalimegdanska tvrđava" ( grafike ) 2009. Podgorica, galerija "Most" ( slike ) KOLEKTIVNE IZLOŽBE: Srbija, Crna Gora, Francuska, Poljska, Belgija, Japan, Malezija, Rumunija, Rusija, Mađarska, Grčka, Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Švedskadivider