Ivanka Vana Prelević

Diplomirala 1990 i magistrirala 1995 god. na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na odsjeku vajarstva, u klasi prof. Miodraga Živkovića. Na istom fakultetu magistrirala 2006 god. na odsjeku scenografije u klasi prof. Geroslava Zarića.
Član ULUCG-a od 1992 god.
divider