Biljana Keković

Diplomirala na FLU na Cetinju, odsjek grafičkog dizajna u klasi prof. Mila Grozdanića i odsjek slikarstva u klasi prof. Ratka Lalića, 1993.godine. Studijski se usavršavala u Cite International des Arts, Pariz, 2006. i Center d’Art i Natura, Farrera de Pallar, Španija, 2001. Magistrant je slikarstva. Imala je više samostalnih izložbi, a učestvovala je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Podgorica, Cetinje, Novi Sad, Brisel, Pariz, Španija). Član je ULUCG-a.


divider